němčina

Wissenschaft, die – věda

Sein ganzes Leben widmete er der Arbeit und der Wissenschaft. – Celý svůj život zasvětil práci a vědě.

Musikwissenschaft – hudební věda

Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften – duchovní, přírodní, společenské vědy
Doktor der Wissenschaften – doktor věd

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář