němčina

Schneider, der – krejčí

Eure Kostüme vom Pariser Schneider sind da. – Vaše kostýmy od pařížského krejčího jsou zde.

Unser örtlicher Schneider führt Herren- und Damenkleidung. – Náš místní krejčí vede pánské a dámské oblečení.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář