němčina

gerecht – spravedlivý

Gott ist gnädig, aber auch gerecht. – Bůh je milosrdný, ale také spravedlivý.

Ist Gott gerecht? – Je Bůh spravedlivý?

Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille. – Co Bůh činí, dobře činí, zůstává práv své vůli.

zehn Gerechte – deset spravedlivých

Ein Mensch ist gerecht, wenn sein Leben der göttlichen Norm entspricht. – Člověk je spravedlivý, když jeho život odpovídá božské normě.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář