němčina

umgehend – okamžitě, ihned

Bitte komm umgehend nach Hause. – Vrať se prosím okamžitě domů.

Der Ausdruck „umgehend“ (sofort, so schnell wie möglich, ohne jede Verzögerung erfolgend) ist eine Verkürzung der Fügung „mit umgehender Post“ im Briefverkehr. – Výraz „umgehend“ (okamžitě, co nejrychleji, neprodleně) je zkrácená forma spojení „mit umgehender Post (obratem, doslova: „okamžitou poštou“) v korespondenci.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář