němčina

Zigeuner – 

Na okraj starých gramatik romštiny – první český „romista“ byl obrozenec Ant. Jaroslav Puchmajer (1769-1820). Napsal gramatiku+slovník dialektu romštiny v jihozáp. Čechách:
„Romáňi Čib, das ist Grammatik und Wörterbuch der Zigeuner Sprache, nebst einigen Fabeln in derselben. Dazu als Anhang die Hantýrka oder die Čechische Diebessprache“.
V příloze je malý slovník českého zlodějského argotu („hantýrky“).
Tiskem knížka vyšla po autorově smrti v r. 1821.     Zdroj: 1970 – Vikipeedia

Categories: němčina

Tagged as: , ,

komentář