němčina

andere, anderer, anderes – jiná, jiný, jiné

komentář