němčina

Ei, das (Eier) – vejce

das Gelbe vom Ei – vaječný žloutek

Das Gelbe vom Ei enthält mehr Eiweiss als das Eiklar und liefert siebenmal mehr Energie. – Vaječný žloutek obsahuje více bílkovin než vaječný bílek a poskytuje sedmkrát více energie.

das Gelbe vom Ei sein – být to pravé ořechové

Das Jahr 2020 war nicht wirklich das Gelbe vom Ei. – Rok 2020 nebyl opravdu to pravé ořechové.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

komentář