němčina

(sich) entscheiden – rozhodnout (se)

Das Gericht wird den Streit entscheiden. – Soud rozhodne spor.

über den Einsatz von Truppen entscheiden – rozhodnout o rozmístění vojsk

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

komentář