němčina

mehr – víc

mehr oder weniger – víceméně

er ist kein Kind mehr – už není dítě

nicht mehr lange ― ne o moc déle

nichts mehr ― nic víc,

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář