němčina

nie

nikdy

Sag nie du hast die wahre Liebe verloren, denn die wahre Liebe würde dich niemals verlassen. – Nikdy neříkej, že jsi ztratil pravou lásku, protože pravá láska by tě nikdy neopustila.

Categories: němčina

Tagged as: ,

komentář