němčina

sein – být; jeho, svůj

zájmeno jeho, svůj: sein(er), seiner, seines – jeho (svůj, svoje, svoje)

sein
být


podstatné jméno
bytí, jsoucno, jsoucnost

 

sloveso
být, existovat, konat se

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

komentář