němčina

Stück, das – kus, kousek, část

etwas aus freien Stücken tun – dělat něco z vlastní vůle (také: von freien Stücken)

 Als wär’s ein Stück von mir. – Jako by to byl kus mě samého.

ich brauche ein Stück Papier – potřebuju kousek papíru

 

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , , ,

komentář