němčina

Wagen, der – vůz, auto

die Gebrauchtwagen Börse –  burza ojetých automobilů

Sternbild Großer Wagen

Souhvězdí Velký vůz – Sternbild Großer Wagen (Photo credit: Wikipedia)

das fünfte Rad am Wagen sein – být pátým kolem u vozu

Enhanced by Zemanta

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

komentář