němčina

brauchbar – užitečný, potřebný, použitelný, upotřebitelný

Das ist brauchbare Information. – To je užitečná informace.

komentář