němčina

Desinfektionsmittel, das – dezinfekční prostředek

komentář