Entgelt

Dritten ein Entgelt für solche Aktivitäten zu bieten –

nabízet platby třetím stranám za tyto činnosti

komentář