němčina

Glühwein, der – svařené víno

Alkoholisches Heißgetränk bestehendes aus rotem oder weißem, meist gesüßtem Wein, das üblicherweise mit Zimt, Gewürznelken o. Ä. gewürzt wird. – Alkoholický horký nápoj sestávající z červeného nebo bílého, většinou slazeného vína, obvykle kořeněný skořicí, hřebíčkem nebo podobně. 

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář