němčina

Grenze – 

Grenzen schließen, Zäune bauen – uzavřít hranice, postavit ploty

die ober[st]e/unter[st]e Grenze – honrí/dolní hranice

ihm/ihr sind Grenzen gesetzt – on/ona má omezené možnosti

seinen Befugnissen sind durch etwas Grenzen gesetzt – jeho oprávnění jsou něčím omezené

das liegt an der Grenze des Erlaubten – to je na hranici přípustného

an Grenzen stoßen – narazit na vlastní meze

alles hat seine Grenzen – všechno má své meze

ihre Großzügigkeit kennt keine Grenzen – její velkorysost nezná hranic

Categories: němčina

Tagged as: , ,

komentář