Hebräisch – hebrejština

Das moderne Hebräisch  ist auf Deutsch oft als Ivrit bezeichnet. – Moderní hebrejština je v němčině často označována jako Ivrit.

Slovo hebräisch  (s malým h) znamená hebrejský.

komentář