němčina

human – humánní, lidský

Für Berlin Mitte es sind echt humane Preise. –

Na Berlin Mitte to jsou skutečně humánní ceny.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář