němčina

Nachfolge, die – posloupnost, následnictví, následování, nástupnictví

 

Nachfolge des Präsidenten der Vereinigten Staaten – nástupnictví na úřad prezidenta Spojených států amerických

Die Nachfolge des Präsidenten wird in der Verfassung an vier Stellen erwähnt. – Nástupnictví prezidenta je v ústavě zmíněno na čtyřech místech
 

gibt es Streit um die Nachfolge des verstorbenen Bundestagsvizepräsidenten – existuje spor o dědictví zesnulého místopředsedy Bundestagu

Aber im Laufe der Zeit wurde die Nachfolge unterbrochen. – Postupem času však byla posloupnost přerušena.

apostolische Nachfolge – apoštolská posloupnost

komentář