němčina

oft – často

Der Strom wird oft abgestellt. – Často nám vypínají proud.

Im Haus herrscht oft reges Leben. – V domě je často živo.

öfter – často, častěji, vícekrát

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář