němčina

Prag – Praha (bezauberndes Prag – okouzlující Praha)

je středního rodu, ale měst se členy většinou nepoužívají

das kafkaeske Prag – kafkovská Praha
Prag gebar mich, Wien zog mich an sich. – Praha mě porodila, Vídeň mě k sobě přitáhla.

komentář