Schwester, die (Schwestern) – sestra

také zkráceně pro zdravotní sestru (Krankenschwester), řeholní sestru (Ordensschwester, Nonne), a také označení homosexuálního muže, kterése používá na gay scéně

vier Schwestern – čtyři sestry

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn… – Drazí bratři a sestry v Pánu…

ältere Schwester; große Schwester; jüngere Schwester; kleine Schwester – starší sestra; starší sestra; mladší sestra; mladší sestra

Der kleine Bruder half der großen Schwester. – Malý bratr pomáhal starší sestře.

Rufen Sie bitte die Schwester!

Rufen Sie bitte die Schwester! – Zavolejte prosím sestru! (Schwester ist Kurzform von Krankenschwester – Sestra je zkratka pro zdravotní sestru)

Schwester Angelika kam zu uns in den Religionsunterricht und sie erzählte uns von ihrem Leben als Nonne. – Sestra Angelika k nám přišla na hodinu náboženství a vyprávěla nám o svém životě jeptišky.

Eine Nonne lebt zusammen mit anderen Frauen in einem Kloster. Manchmal nennt man sie auch Ordensschwestern. – Řeholnice/Jeptiška žije s dalšími ženami v klášteře. Někdy se jim také říká řádové sestry.

komentář