spanisch – španělský

einen Kurs in Spanisch belegen – absolvovat kurz španělštiny

Die Spanische Synagoge wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts im maurischen Stil erbaut. – Španělská synagoga byla postavenav polovině 19. století v maurském stylu.

komentář