němčina

sündigen – hřešit

"HERR, sei mir gnädig! Heile mich; denn ich habe an dir gesündigt. Psalm 41,5

Pane, smiluj se nade mnou! Uzdrav mě; protože jsem zhřešil proti tobě.
Žalm 41: 5

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář