němčina

astrein – bez suků (větví)

 

astreines Holz – čisté dřevo, tedy dřevo bez suků (větví)

Ein Holz, die weder durch Astlöcher noch durch Ansatzstellen von Ästen zerstört oder entstellt ist, wird als astreines Holz bezeichnet.

Dřevo, které nebylo zničeno nebo znetvořeno dírami po sucích nebo nasazením větví, se nazývá čisté dřevo.

 

Od 80. let to mladí lidé začali používat jako synonymum pro „velmi pěkné“ nebo „velmi dobré“, tedy pro slova jako

tadellos/in Ordnung/sehr gut/moralisch unbedenklich

 

Das ist wirklich astrein. – To je opravdu skvělé.
So wie es gerade läuft, ist wirklich nicht astrein. – To, jak se věci vyvíjejí právě teď, opravdu není dokonalé.
Oma, das hier ist ein astreiner Kuchen. – Babi, tohle je super koláč.

 

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář