němčina

Bach, der – potok

Ein kleiner Bachder in einen See fließt. – Malý potok, který se vlévá do jezera.
 
Ein Bach der hier durchfließt. – Potok, který tudy protéká.

 

Das erste Geräusch eines Bachsder über Felsen plätschert, das Springen der Forellen. – První zvuk potoka stříkajícího po skalách, skákání pstruhů.

 
 
 

den Bach runter gehen – dole vodou

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář