němčina

Bürgerstand – buržoazie, městský stav, měšťanský stav

Bandinelli kam aus dem Bürgerstand und beherrschte alle Tricks der Selbstdarstellung, um in den Adel aufzusteigen. – Bandinelli pocházel z buržoazie a zvládl všechny triky sebeprezentace, aby se dostal mezi šlechtu.

komentář