němčina

Design, das – design, dizajn

Dunkles Design ist jetzt verfügbar. Das dunkle Design bietet mehr Lesekomfort bei der Suche. – Tmavý design je nyní dostupný. Tmavý design nabízí více čtenářského pohodlí při vyhledávání.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář