die Symptome – symptomy 

Die Symptome sind normalerweise leicht bis mittelschwer, bei einigen Patienten können sie jedoch auch schwerwiegend sein. – Příznaky jsou obvykle mírné až středně závažné, ale u některých pacientů mohou být závažné.

Patienten mit Symptomen einer Überdosierung sind so lange zu überwachen, bis die Symptome abgeklungen sind. – Pacienti s příznaky předávkování by měli být sledováni, dokud příznaky nevymizí.

komentář