entsprechend – odpovídající, vhodný, příslušný; vhodně, přiměřeně, poměrně; podle

Ländliche Entwicklung braucht eine entsprechende Mittelausstattung. – Rozvoj venkova vyžaduje odpovídající financování.

Regeln und Wörterverzeichnis entsprechend den Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung – Pravidla a slovník podle doporučení Německé pravopisné rady

komentář