Fest, das – svátek, slavnost, oslava


Nominativ  das Fest
Genitiv Singular des Festes
Dativ Singular dem Fest
Akkusativ Singular das Fest

Nominativ Plural die Feste
Genitiv Plural der Feste
Dativ Plural den Festen
Akkusativ Plural die Feste
 
Chanukka ist ein Fest der Juden. Man nennt es auch Lichterfest. – Chanuka je židovský svátek. Říká se mu také svátek světel.
 

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. – Musíte slavit svátky, jak přicházejí. (význam: člověk by si neměl nechat ujít dobrou příležitost)

Oktoberfest je v doslovném překladu říjnová slavnost, ale ve skutečnosti svátek piva. Začíná v jednu ze zářijových sobot a končí o 16 až 18 dní později první říjnovou neděli. Tradice začala v roce 1810 svatbou korunního prince Ludvíka Bavorského s Theresou van Saxe-Hildburghausen v Mnichově.

komentář