Hand, die – ruka

meine linke Hand – moje levá ruka

Bei Alkoholdelikten sollte Bestrafung und Resozialisierung Hand in Hand gehen. – U trestných činů souvisejících s alkoholem by trest a resocializace měly jít ruku v ruce.

Wir glauben, dass Innovation, wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. – Věříme, že inovace, ekonomický úspěch a udržitelnost mohou jít ruku v ruce.

in die Hand beißen, die einen füttert – kousat do ruky, která jednoho živí

komentář