němčina

Kanton (Schweiz) –

Die 26 Kantone (französisch cantons, italienisch cantoni, rätoromanisch chantuns, in der Deutschschweiz traditionell auch Stand, im Plural Stände, beziehungsweise in der Romandie auch état genannt) sind die Gliedstaaten der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

26 kantonů (francouzské kantony, italské kantony, římské chantuny, v německy mluvícím Švýcarsku tradičně také stojí, v množných číslech nebo ve francouzsky mluvícím Švýcarsku také nazývaných état) jsou členskými státy Švýcarské konfederace.

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář