klug – chytrý, moudrý

aus etwas/jemandem nicht klug/schlau werden – nebýt z něčeho/někoho moudrý

Werden Sie daraus klug? – Jste z toho moudří?

Aus Fehlern wird man klug./Aus Schaden wird man klug. – Chybami se člověk učí.

klug taktieren – chytře taktizovat   

nicht besonders klug – nijak zvlášť chytrý

jemanden für klug halten – někoho považovat za chytrého
klug nach dem Ereignis – být po bitvě generálem

Sie ist ziemlich klug. – Je docela chytrá.


komentář