němčina

Kohle –

Es geht immer um die Kohle, mein Freund. – Vždy je to o penězích, příteli.

Categories: němčina

Tagged as: , ,

komentář