němčina

förderlich – prospěšný

Sport wäre seiner Gesundheit förderlich. – Sport by byl jeho zdraví prospěšný./Sport by jeho zdraví prospěl.
 

Sie macht ihn bekannt mit wichtigen Personen, die seiner Karriere förderlich sein können. – Představuje ho důležitým lidem, kteří mu mohou pomoci v kariéře. 

Die förderliche Blende ist die kleinste Blende (größte Blendenzahl), die eingestellt werden kann, ohne dass die Beugung für deutliche Unschärfe sorgt. – Užitečná clona je nejmenší clona (největší clonové číslo), kterou lze nastavit, aniž by difrakce způsobila výrazné rozmazání.

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář