němčina

mittels (+ genitiv) – pomocí

Mittels ihres Kompasses fand sie schliesslich nach Hause. – Pomocí svého kompasu konečně našla cestu domů.
Ihren Antrag beim FEB stellen Sie bitte mittels des Dokuments „Projektantrag“. – Zašlete prosím svou přihlášku na FEB pomocí dokumentu „Žádost o projekt“.
Identität mittels des neuen Personalausweises bestätigen. – Potvrdit svou totožnost pomocí nového průkazu totožnosti.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář