němčina

Nachteil (Nachteile) – nevýhoda

Er hat den Nachteil, daß er schwierig zu zeichnen ist. – Má tu nevýhodu, že je obtížné ho nakreslit.

komentář