němčina

NDR

Norddeutscher Rundfunk (NDR; severoněmecké vysílání) je veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice se sídlem v Hamburku. Kromě městského státu Hamburk vysílá NDR pro německé spolkové země Dolní Sasko, Meklenbursko-Přední Pomořansko a Šlesvicko-Holštýnsko. NDR je členem konsorcia ARD.

Categories: němčina

Tagged as: ,

komentář