němčina

nicht einmal – ani

Finnlands Hauptstadt Helsinki ist nicht einmal 100 Kilometer von der estnischen Hauptstadt Tallinn entfernt. – Finské hlavní město Helsinky není ani 100 kilometrů od estonského hlavního města Tallinnu

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář