němčina

Ofen, der – trouba, kamna, pec

mn. č. Öfen

Ofen heizt nicht. Irgendwie wird der Ofen nicht warm und die Brötchen bleiben einfach kalt. – Trouba netopí. Trouba se nějak nezařeje a rohlíky zůstanou studené.

Wenn Sie einen Kuchen backen, Ihr Ofen raucht und riecht unangenehm. – Když pečete koláč, vaše trouba kouří a je nepříjemně cítit.

den Ofen anheizen – zatopit v kamnech
Jetzt ist der Ofen aus.Tady se už nedá nic změnit (doslovný význam: Teď je trouba vypnutá).

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , , ,

komentář