němčina

parlamentarisch – parlamentní

der säkulare Nationalstaat mit parlamentarischer Demokratie – sekulární národní stát s parlamentní demokracií

komentář