rechtlich

právně

Der Akt wurde rechtlich nie bestritten, aber von keiner anderen deutschen Universität gewagt. – Zákon nebyl nikdy právně zpochybněn, ale neodvážil se žádnou jinou německou univerzitou.

komentář