reden – mluvit

slovo se používá stylisticky jinak v Německu a Rakousku

du redest, er redete, er hat geredet

jemand redet etwas – někdo něco říká

laut, leise, ununterbrochen, stundenlang reden – mluvit hlasitě, tiše, nepřetržitě, celé hodiny

erst nachdenken, dann reden – nejprve přemýšlet, pak mluvit

Er redet viel Unsinn. – Mluví hodně nesmyslů.
Es ist viel davon geredet worden, aber geschehen ist nichts. – Hodně toho bylo řečeno, ale nic se nestalo.

komentář