schätzen – odhadovat

Wir schätzen, dass heute rund 413 Millionen Menschen in Afrika in extremer Armut leben.
Odhadujeme, že přibližně 413 milionů lidí v Africe dnes žije v extrémní chudobě.

komentář