seit

od (seit gestern – od včerejška); od té doby co (es ist lange her, seit ich ihn zum letztenmal gesehen habe – už to je dlouho, co jsem ho naposledy viděl)

komentář