němčina

sich freuen – těšit se

sich freuen auf – těšit se na něco

Ich freue mich auf mich auf mein Baby. – Těším se na své dítě.
Heute Abend gehen wir ins Restaurant. Wir freuen uns darauf. – Dnes večer jdeme do restaurace. Těšíme se na to.

sich freuen über – radovat se/těšit se z něčeho, být rád, že…

Ich freue mich sehr über das Geschenk. – Raduji se z dárku.

Ich freue mich sehr über dieses tolle Ergebnis. – Jsem velmi šťastná z tohoto skvělého výsledku

Ich freue mich über das großartige Wetter. 

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář