Sonnabend – sobota

Sonnabend je slovo pro sobotu, stejně jako běžnější Samstag. Volně přeloženo, Sonnabend znamená nedělní předvečer.

Am Samstag = Am Sonnabend – v sobotu

Jeden Samstag = jeden Sonnabend – každou sobotu

Samstags = Sonnabends – v soboty/o sobotách

(am) letzten Samstag = (am) letzten Sonnabend – minulou sobotu

(am) nächsten Samstag = (am) nächsten Sonnabend – další sobotu

One comment

  1. Sonnabend je častější na severu a východě Německa.

    Sonnabend pochodzi od słów Sonntag – niedziela i Abend – wieczór i dawniej oznaczało wieczór przed niedzielą. W średniowieczu natomiast zaczęło oznaczać całą sobotę. słowo to nie jest pochodzenia niemieckiego tylko staroangielskiego. Do języka niemieckiego wprowadził je około VIII w. angielski misjonarz Bonifacy. Przypuszcza się, że gorliwy Bonifacy lub jego następcy chcieli usunąć z języka Samstag, bo – jako, że słowo to pochodziło od hebrajskiego Szabat – było niechrześcijańskie…

komentář